Herroepingsbeleid


Je hebt het recht om jouw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden retour te sturen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je eerst contact opneemt via info@steinisch.nl en het modelformulier invult (zie onderstaand). 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een artikel dat op maat is gemaakt, oorbellen, artikelen gekocht met korting, cadeaubonnen of verrassingsdoosjes.

Het verschuldigde bedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van jouw retour teruggestort worden, mits de artikelen in goede staat en in de originele verpakking zijn ontvangen (sieraden die zijn gedragen en/of beschadigd worden niet retour genomen). 

Steinisch behoudt zich het recht voor artikelen en vergoedingen te weigeren.


Steinisch is niet verantwoordelijk voor artikelen die terug gestuurd worden maar niet aankomen.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier invullen en terugzenden als je jouw bestelling wilt annuleren.)

Beste Steinisch - info@steinisch.nl,

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Besteld op:.......
Ontvangen op: ..........

Naam/Namen consument(en): 
Adres consument(en): 
IBAN-nummer consument:
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): Datum: